De stalen buispaal met uitgeheide voet is één van de oudste volledig trillingsvrij aangebrachte paalsystemen.

Dit paaltype kan worden toegepast in zeer beperkte ruimte.

De aan de vloer getrokken stalen buispaal is één van de oudste volledig trillingsvrij aangebrachte paalsystemen. Dit paaltype kan worden toegepast bij het uitvoeren van funderingsherstel in zeer beperkte ruimte.

Voorafgaand aan het aanbrengen van de buispalen wordt het pand voorzien van een nieuwe dragende betonvloer. Deze betonvloer wordt constructief gekoppeld aan de oude fundering of gevel middels het volstorten van gezaagde inkassingen. Hierbij dient de vloer met het bestaande pand als ballast om voldoende drukkracht te kunnen genereren. De vloer wordt voorzien van sparingen met ankers. De vijzels worden met deze ankers aan de vloer bevestigd.

 

Het buissegment wordt de grond ingedrukt middels trekken aan de vloer. Als het segment op diepte is gebracht wordt het volgende segment in de tromp van het vorige segment geplaatst en opgelast. Hierna wordt het trekken hervat. Door dit proces te herhalen wordt de paal naar het gewenste paalpuntniveau gebracht.

Na het bereiken van deze diepte wordt de schacht gevuld met water en kan er vervolgens met behulp van een inwendig valblok een bolvoet onder de paal worden uitgeheid om de draagkracht van de paal te vergroten.

Bel voor informatie of mail voor een offerte

0299 - 40 34 51 aanvragen