De Combi-paal Best of Both Worlds?

Patrick IJnsen - directeur Hektec

Een in de grond gevormde funderingspaal heeft veel voordelen ten opzichte van geprefabriceerde palen van staal of beton.  

Bij een in de grond gevormde paal gebeurt de levering van beton “just-in-time”  en is het aantal bijzondere transporten naar de bouwplaats beperkt tot de aan en afvoer van de funderingsmachine.

Er kan verder, binnen bepaalde grenzen, eenvoudig met de lengte worden gevarieerd en bij zwaar heiwerk loopt het eindproduct geen schade op.  

Ook heeft een in de grondgevormde paal betere aanhechtingseigenschappen met de grond waardoor een hoger draagvermogen ontstaat.  

Tot slot is er voor het trillingsvrij installeren van funderingspalen door middel van schroeven niet echt een economisch alternatief.

Bij het trillingsvrij installeren van geprefabriceerde palen wordt vaak terug gevallen op het inschroeven van verloren stalen buizen; een robuuste oplossing maar wel behoorlijk kostbaar. 

De keuze valt meestal op prefab als er sprake is van zeer slappe grond waar het niet mogelijk is om een in de grond gevormde paal op de juiste wijze te vormen, waardoor geen integere paalschacht ontstaat.

Een alternatief op het achter laten van de stalen buis is het maken van een zogenaamde combi-paal.  

Hierbij wordt in plaats van een wapeningskorf, een prefab betonpaal in de boor- of heibuis geplaatst, waarna de paal over tenminste de dikte van de draagkrachtige laag gevuld wordt met zandcement specie en daarboven met specie of water.  

Het grote voordeel hiervan is dat het element dat de belasting uit de constructie overdraagt van aantoonbare en vooraf controleerbare kwaliteit is. Ook kunnen de aanhechtingseigenschappen van de in de grond gevormde paal worden meegenomen.

Afwijkingen in lengte zijn minder goed op te vangen maar nog wel beter dan bij conventionele prefab palen.  

Een ander groot voordeel van de combi-paal is dat deze op grotere dieptes onder werkniveau kunnen worden aangebracht zonder de risico’s die het installeren van palen met een losse oplanger met zich meebrengt.  

Bel voor informatie of mail voor een offerte

0299 - 40 34 51 aanvragen